Ondanks de constante zorg en aandacht die Imveco B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.imveco.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Imveco BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imveco BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Hoewel Imveco BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Imveco BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Imveco B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.imveco.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.imveco.nl te kunnen raadplegen.